Föregående föreläsning Slutför och fortsätt  

  Föreläsning Del 2: Samtal med patient eller anhörig i kris, förhindra traumatisering i akuta situationer, stöd till personal efter svåra händelser

Föreläsningsinnehållet är låst
Om du redan är anmäld, behöver du logga in.
Anmäl dig till utbildningen för att låsa upp