Kunskap ger trygghet i mötet!Du hittar alla våra digitala utbildningar längst uppe till höger i menyvalet. Klicka på "Alla utbildningar". Vill du logga in till din utbildning, välj "Logga in". Nedan får du mer information om just den här utbildningens innehåll, om lärplattformen Teachable och om att betala via faktura.

Frågor? E-posta oss gärna! [email protected]Den här digitala utbildningen består av föreläsningar, totalt ca 4,5 timmar, som innefattar följande moment:-- Moderna rekommendationer för krisstöd, vad vet vi om akuta krisreaktioner idag? Så bemöter du reaktioner på trauma, emotionell överbelastning och sorg

-- Hur du kan minska risken för traumatisering i urakuta situationer

-- Akut krisstöd när den som nyligen fött barn är livshotande sjuk

-- Samtalsmetodik för ett professionellt krisstöd

-- Traumamedvetenhet vid medicinska undersökningar och omvårdnadsåtgärder

-- Modern kunskap om det nyfödda barnets behov vid svåra händelser

-- Hur du kan förhindra separation mellan förälder och barn i vanliga vårdsituationer

-- Stöd till personal efter svåra händelser, konkret vägledning för dig som är chef och kollega

-- Hur vet jag att en drabbad person behöver få mer professionell hjälp efter en svår händelse?


Förutom föreläsningarna finns reflektionsövningar som kan genomföras i grupp eller enskilt. På slutet följer ett självtest. Efter godkänt resultat på självtestet, får du ett personligt utbildningsintyg.

Du kan logga in för att repetera och lyssna igen, under ett års tid! Du kan använda materialet precis när det passar dig och ditt eget schema.

Utbildningen är utprovad på en mängd olika professioner inom aktuellt verksamhetsområde, och har fått mycket fina omdömen. Med uppdaterade grundkunskaper om psykiska trauman, sorg och samtalsmetodik är du bättre rustad att ge stöd till både patienter, anhöriga och kollegor.


Yrkeskategorier som kan ha särskilt stor nytta av den här utbildningen är följande:

Barnmorskor, sjuksköterskor och läkare inom gynekologi, obstetrik, neonatologi eller barnmedicin.

Undersköterskor och barnsköterskor, doulor och professionella stödpersoner.

Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer.

Chefer, verksamhetsledning, och verksamhetsutvecklare inom verksamhetsområden där nyfödda barn och nyblivna föräldrar är patienter eller målgrupp.

Professionella som ger stöd och vägledning till ovanstående personal: Mentorer, handledare, verksamma inom företagshälsovård och HR, skyddsombud. Professionella med arbetsmiljöansvar.

I Sverige säger arbetsmiljölagen att personalansvariga och chefer måste ha goda kunskaper i krisstöd, och att det måste finnas välfungerande rutiner för stöd till personalen efter svåra händelser.


Tips gällande upplägget:

Det finns flera sätt att använda den här digitala utbildningen på. Den är mycket flexibel och kan användas helt efter ditt eget schema.

Du som går utbildningen kan genomföra alla delar i ett svep. Ingen särskild förberedelse krävs. Eller, så kan ni i en arbetsgrupp komma överens om att ta ett block i veckan, och sedan träffas för att diskutera vad ni lärt er, och hur det ni lärt er kan omsättas i er verksamhet. Övningarna som ingår kan också genomföras enskilt eller i grupper.

Det är tillåtet att lyssna på materialet i grupper, om alla som lyssnar är betalande deltagare. Efteråt loggar alla in för att göra sitt sluttest och för få sitt utbildningsintyg. Det går att spola fram och lyssna på delar man vill höra igen.

Vi rekommenderar att du avsätter gott om tid för pauser, reflektion och repetition, för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Totalt bör du räkna med 1-2 arbetsdagar för att arbeta med materialet på djupet, t ex i en arbetsgrupp.


Vem kan köpa in utbildningen? Utbildningen kan köpas av enskilda professionella, eller av arbetsgrupper, mottagningar och avdelningar som vill ha uppdaterad kunskap. Vi ger förmånlig grupprabatt när 30 eller fler platser köps samtidigt!Önskar du betala med faktura?

Önskar du betala med faktura, eller för en grupp på över 30 personer? Har du frågor eller vill boka en uppföljande frågestund med Sara Johansson? Kontakta oss gärna via e-post på [email protected]

Du kan också sms:a till 0736-79 31 16, så tar vi kontakt med dig!Tekniktips:

Utbildningen genomförs bäst på en dator eller laptop. Du behöver en fungerande uppkoppling till internet. Ljudet blir av bäst kvalitet i högtalarfunktionen.

Om du använder en äldre webbläsare kan du ladda ner Google Chrome och öppna utbildningen i det programmet, för bästa funktion. Google Chrome är gratis.

Lärplattformen Teachable är ett tryggt och säkert sätt att delta i digital utbildning och används av miljoner människor världen över. Hela utbildningen är på svenska, men en basal kunskap i engelska kan krävas när du navigerar inne i själva plattformen. Teachable använder avancerad krypering för att skydda dina personuppgifter, och de lämnas inte ut till tredje part.

Teachable finns även som applikation att ladda ner till mobilen eller läsplattan. Appen är under utveckling och alla funktioner stöds i dagsläget inte där. Dock kan appen lämpa sig väl för repetition när du vill lyssna till föreläsningar igen, till exempel i mobilen.

Det händer att IT-system på vissa arbetsplatser inte känner igen Teachable som en "säker webbplats" trots att den är det. Du kan då ändra detta i din dators inställningar, eller kontakta er IT-support för vägledning och hjälp.

---------------------------------

Har du frågor till oss, önskar faktura, fastnar på något moment i utbildningen eller vill boka en uppföljande personlig frågestund med Sara Johansson, kontakta oss gärna på [email protected], eller sänd ett sms till 0736-79 31 16, så ringer vi upp dig. Vi svarar dig så snart vi kan, oftast inom 2-3 arbetsdagar.


Varmt välkommen till din krisstödsutbildning!Pris & Anmälan


Observera att dessa priser är introduktionspriser, och kan komma att höjas framöver. Vid köp av 30 eller fler platser ges grupprabatt om 10%. Vid köp av 50 eller fler platser ges 20% grupprabatt.

Många arbetsplatser tycker de får ut extra mycket av utbildningen, när flera går den samtidigt. Det kan vara särskilt givande att olika personalkategorier och verksamheter som ni samverkar med deltar.

Ni kan lyssna till hela utbildningen i ett svep, eller ta en bit i taget, t ex ett pass i veckan. Allt material finns kvar under ett års tid!Din lärare på utbildningen


Din lärare på utbildningen heter Sara Johansson. Sara är beteendevetare med krisstöd som expertområde och är tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset.

Sara anses vara en av de främsta experterna inom sitt område och är bland annat medförfattare till boken "Krisstöd" (Natur & Kultur). Hon har särskild erfarenhet av att arbeta med stöd till personal inom hälso- och sjukvården och i situationer då ett barn föds mycket för tidigt eller livshotande sjukt.


Sara har också arbetat med krisstöd på plats i Thailand efter tsunamikatastrofen 2004, på fältsjukhus för internationella Röda Korset och med råd till myndigheter och organisationer efter svåra händelser.

Sara är omtyckt för sin förmåga att förklara så att det blir lätt att använda kunskapen i praktiken, och för sin förmåga att förena vetenskap med känsla.

Hon har mångårig erfarenhet av att undervisa specialistläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer och andra yrkesgrupper inom detta verksamhetsområde, och har bland annat erfarenhet av att undervisa på olika nationella fortbildningar.


Sagt om utbildningen:


"Har använt det jag fick lära mig nästan varje arbetsdag! Jag känner mig mycket mer trygg i mötet, känner mig inte lika otillräcklig som innan. Nu vet jag vad som är viktigt att lägga fokus på, det har gett en kärna att utgå ifrån."

Barnmorska vid förlossningsavdelning


"Sara är en helt fantastisk lärare. Oerhört påläst, kunnig. Har en förmåga att göra kunskap begriplig som få andra har. Jag har varit på andra utbildningar, men det är först när Sara förklarade som jag verkligen förstod det här med debriefing, det nyfödda barnets behov och andra saker kring trauma och påfrestning. Tack!! Vill nominera Sara till alla slags pris som finns!"

Specialistläkare


"Jag tyckte att det var väldigt intressant att få lära sig mer om hur man kan stödja anhöriga i akuta situationer och om det nyfödda barnet. Det var bra att flera olika yrkeskategorier gick tillsammans, det blev väldigt bra samtal".

Undersköterska i barnsjukvård


"Materialet har gett oss stora möjligheter att arbeta vidare och förbättra stöd till personal, patienter och anhöriga efter svåra händelser. Mycket central kunskap"

Psykolog/chef med ansvar för att utveckla rutiner kring personalstöd