Kunskap ger trygghet i mötet!


Utbildningen består av föreläsningar, totalt ca 4 timmar, som innefattar följande delar:


-- Moderna rekommendationer för krisstöd, vad vet vi om akuta krisreaktioner idag?

-- Traumamedvetenhet vid medicinska undersökningar och omvårdnadsåtgärder

-- Hur du kan minska risken för traumatisering i urakuta situationer

-- Stöd när den som nyligen fött barn är livshotande sjuk

-- Tecken på att den drabbade behöver få mer hjälp, inkl tecken på att barn far illa

-- Närhetens betydelse för de allra yngsta barnen, och hur närhet kan främjas i olika situationer, när barnet eller föräldern är sjuka.

-- Stöd till personal efter svåra händelser, vad är hjälpsamt och viktigt att göra för dig som är kollega eller chef?

-- Tips avseende verksamhetsutveckling


Förutom föreläsningarna finns reflektionsövningar som kan genomföras i grupp eller enskilt. På slutet följer ett självtest. Efter godkänt resultat på självtestet, får du ett personligt utbildningsintyg.

Du kan logga in för att repetera och lyssna igen, under ett års tid!


Yrkeskategorier som kan ha särskilt stor nytta av utbildningen är exempelvis:

Barnmorskor, sjuksköterskor och läkare inom gynekologi, obstetrik, neonatologi eller barnmedicin.

Undersköterskor och barnsköterskor.

Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer.

Doulor och andra professionella som arbetar med emotionellt och praktiskt stöd till blivande och nyblivna föräldrar.

Chefer, verksamhetsledning, och verksamhetsutvecklare inom verksamhetsområden där nyfödda barn och nyblivna föräldrar är patienter eller målgrupp.

Professionella som ger stöd och vägledning till ovanstående personal: Mentorer, omvårdnadshandledare, verksamma inom företagshälsovård och HR, skyddsombud.


Tips gällande upplägget:

Det finns flera sätt att använda den här digitala utbildningen på. Du som går utbildningen kan genomföra alla delar i ett svep. Eller, så kan ni i en arbetsgrupp komma överens om att ta ett block i veckan, och sedan träffas för att diskutera vad ni lärt er, och hur det ni lärt er kan omsättas i er verksamhet. Övningarna som ingår kan också genomföras enskilt eller i grupper.

Det är tillåtet att lyssna på materialet i grupper, om alla som lyssnar är betalande deltagare. Efteråt loggar alla in för att göra sitt sluttest och för få sitt utbildningsintyg. Det går att spola fram och lyssna på delar man vill höra igen.

Vi rekommenderar att du avsätter gott om tid för pauser, reflektion och repetition, för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Totalt bör du räkna med 1-2 arbetsdagar för att kunna arbeta med materialet på djupet.

Vem kan köpa in utbildningen? Utbildningen kan köpas av enskilda professionella, eller av arbetsgrupper, mottagningar och avdelningar som vill ha uppdaterad kunskap. Vi ger förmånlig grupprabatt när 30 eller fler platser köps samtidigt!Önskar du betala med faktura?

Önskar du betala med faktura, eller för en grupp på över 30 personer? Har du frågor eller vill boka en uppföljande frågestund med Sara Johansson? Kontakta oss gärna via e-post på [email protected]


Varmt välkommen till din krisstödsutbildning!


Pris & Anmälan


Observera att dessa priser är introduktionspriser, och kan komma att höjas framöver. Vid köp av 30 eller fler platser ges grupprabatt om 10%. Vid köp av 50 eller fler platser ges 20% grupprabatt.

Många arbetsplatser tycker de får ut extra mycket av utbildningen, när flera går den samtidigt. Det kan vara särskilt givande att olika personalkategorier och verksamheter som ni samverkar med deltar.

Ni kan lyssna till hela utbildningen i ett svep, eller ta en bit i taget, t ex ett pass i veckan. Allt material finns kvar under ett års tid!1 200 kr

Krisstöd med inriktning mot obstetrik, gynekologi och neonatalvård

Du betalar per person som deltar i utbildningen

Totalt 3 timmars föreläsning samt övningar. Efter godkänt självtest får du ett personligt kursintyg.

Din lärare på utbildningen


Din lärare på utbildningen heter Sara Johansson. Sara är beteendevetare med krisstöd som expertområde och är tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset.

Sara anses vara en av de främsta experterna inom sitt område och är bland annat medförfattare till boken "Krisstöd" (Natur & Kultur). Hon har särskild erfarenhet av att arbeta med stöd till personal inom hälso- och sjukvården och i situationer då ett barn föds mycket för tidigt eller livshotande sjukt.


Sara har också arbetat med krisstöd på plats i Thailand efter tsunamikatastrofen 2004, på fältsjukhus för internationella Röda Korset och med råd till myndigheter och organisationer efter svåra händelser.

Sara är omtyckt för sin förmåga att förklara så att det blir lätt att använda kunskapen i praktiken, och för sin förmåga att förena vetenskap med känsla.

Hon har mångårig erfarenhet av att undervisa specialistläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer och andra yrkesgrupper inom detta verksamhetsområde, och har bland annat tagit fram utbildningar på nationell nivå.