Livsviktig kunskap


Plötsligt sker det där som ingen trodde skulle kunna hända. Det kan handla om en olycka, om ovisshet och extrem stress vid en pandemi, eller om att ett barn eller en vuxen drabbas av svår sjukdom. Det kan handla om situationer där många behöver hjälp samtidigt, eller om situationer som är en katastrof i vardagen, för den enskilde ...


Vad ska man egentligen tänka på och utgå efter, när man ger stöd som professionell eller som chef?

Debriefing och avlastningssamtal rekommenderas inte längre vare sig för direkt drabbade eller för personal, men varför är det så, och vad ska man göra istället?

I den här utbildningen, med totalt 6 timmars material, får du konkret kunskap som ger stor trygghet i svåra situationer.

Efter avslutad utbildning får du ett personligt utbildningsintyg som visar dina uppdaterade kunskaper i krisstöd!

Du kan genomföra utbildningen som enskild professionell, eller köpa in den till alla i en arbetsgrupp. Den kan genomföras stegvis, eller i ett svep. Du har tillgång till allt material under ett års tid, och kan gå in och lyssna igen när du behöver.

Utbildningen är lämplig för alla som i sin yrkesroll möter människor i kris i vardagen, till exempel professionella inom kommunal verksamhet, hälso- och sjukvård, personer som ingår i en krisgrupp, har ett personalansvar eller som sitter i krisledning.

Den riktar sig till alla professioner som vill ha uppdaterad kunskap om krisstöd till både barn, vuxna och till den egna personalen. För att deltagaren ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och kunna reflektera över innehållet, rekommenderar vi att man totalt avsätter 1,5-2 arbetsdagar.


Mer om utbildningen


Utbildningen består av föreläsningar där föreläsarens röst hörs och powerpointbilder visas som stöd för förståelse och översikt.

Förutom föreläsningsserien finns tips avseende fördjupning, reflektionsövningar och självtest för att öva på det som lärs ut. Övningarna kan genomföras enskilt eller i grupp.

Deltagarna kan pausa, repetera och logga in igen när det passar för att lyssna om på vissa moment. Du har tillgång till allt material under ett års tid, om inget annat är överenskommet.

Utbildningen kräver ingen förkunskap och utgår från de mest ansedda internationella riktlinjerna om krisstöd till barn, vuxna och personal. Vi går igenom de mest centrala delarna i Psykologisk Första hjälp, boken Krisstöd (Natur & Kultur) och vägledande principer med stort vetenskapligt stöd.

Du får nya perspektiv och idéer, men kan också bli stärkt i det du/ni redan gör som är bra.


Du får lära dig:


  • Moderna, evidensbaserade rekommendationer när det gäller krisstöd vid många olika slags svåra händelser, både vardagliga och mer extrema


  • Viktiga fakta om sorg, stöd inför och efter ett dödsfall, hur du bemöter akuta krisreaktioner


  • Hur du som kollega, chef eller professionell stödperson ger stöd till personal under och efter olika slags svåra händelser, för att minska risken för skada och sjukskrivning.


  • Många positiva exempel på vad en arbetsgivare kan göra för att minska risken för skada och sjukskrivning


  • Samtalsmetodik och värdefull kunskap om samtal med människor i kris


  • Barn och unga 0-18 år: Reaktioner och vanliga behov vid t ex sjukdom, dödsfall i familjen, ett trauma, eller en större samhällskris


  • Prioritering och planering vid svåra händelser som drabbar många samtidigt, t ex en större olycka, katastrof eller terroristdåd


  • Konkreta råd och vanliga fallgropar när det gäller att organisera och leda en krisstödsinsats


  • Uppföljning på sikt och hur du vet att en drabbad person behöver få mer professionell hjälp


Hur lång tid tar utbildningen? Totalt finns material för ca 6 timmar att genomföra, men variationen är stor, beroende på hur man väljer att arbeta med den. Du kan genomföra allt i ett svep eller ta det stegvis med tid emellan, till exempel en modul i veckan. Läs mer nedan för tips. Efter avslutad utbildning får du ett personligt kursintyg som visar att du har uppdaterade kunskaper i krisstöd.

Tips angående upplägg: Det finns flera sätt att använda den här digitala utbildningen på. Du som går utbildningen kan genomföra de olika modulerna precis när det passar dig. Utbildningen är redo att användas som den är, så fort du loggar in!

Eller, så kan ni i en arbetsgrupp komma överens om att ta en modul i taget, och sedan träffas en gång i veckan, för att diskutera vad ni lärt er, och hur det ni lärt er kan omsättas i just er verksamhet.

Det är tillåtet att lyssna på materialet i grupper, om alla som lyssnar är betalande deltagare.

Du loggar in och gör självtest efter respektive block i utbildningen, för att öva på viktiga moment. När du slutfört alla block och fått ett godkänt resultat på självtesten, sänds ett personligt utbildningsintyg till dig som deltagare. Självtesten finns för att säkerställa en godkänd kunskapsnivå hos dig, och för att kunna träna på det som tas upp.

Övningarna och självtesten kan utföras enskilt, men kan även diskuteras i grupp, om så önskas. Ofta ger utbildningen värdefull kunskap och konkreta tips som man som deltagare vill börja arbeta efter. Du som är ansvarig för en grupp kan logga in i förväg, bekanta dig, och se vad som passar just er.

Vi rekommenderar överlag att du avsätter gott om tid för att arbeta med utbildningen, optimalt är ofta en totaltid om 1,5-2 arbetsdagar. En luftig utbildning, med möjlighet till repetition och reflektion, ger generellt fler mervärden än att ta allt på kort tid. Därför finns flera tillfällen under utbildningen där det passar att ta pauser och reflektera, för den som så önskar.

Möjligheterna är många, enskilt eller i grupp!

Enskilt eller till en arbetsplats? Du kan köpa utbildningen både som enskild professionell, eller till en viss arbetsplats eller grupp. Det är tillåtet att lyssna till utbildningen i grupper om flera personer, om alla som tar del är betalande deltagare.

Köper du flera platser kan alla logga in för repetition och för att genomföra självtest. Efter godkända självtest får deltagarna sitt utbildningsintyg.

Kontakta oss om du önskar faktura, vi hjälper dig gärna!

Exempel på yrkeskategorier i målgruppen:

Chefer, arbetsledare.

Personer som ingår i krisgrupper och krisledning på en arbetsplats, i en kommun eller på ett sjukhus.

Psykologer, psykoterapeuter, socionomer, kuratorer, behandlingspersonal.

Läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter.

Lärare, pedagoger, andra professionella verksamma inom skola och förskola.

Präster, diakoner och övriga professionella inom religiösa samfund.

Personal inom räddningstjänst, polis och prehospital sjukvård.

Professionella inom företagshälsovården, t ex beteendevetare, läkare och sjuksköterskor.

HR-ansvariga, fackliga ombud, skyddsombud samt du som ska ge kollegialt stöd/kamratstöd kan ha särskilt stor nytta av uppdaterad kunskap och konkreta råd om hur man stödjer andra professionella under och efter svåra händelser.

Utbildningen är också mycket lämplig för myndigheter och organisationer som arbetar med frågor som rör krisstöd, trauma, förluster, katastrofberedskap och ledning av insatser under extrem stress och påfrestning.


Betala med faktura eller för en större grupp?

Önskar du betala med faktura, så sänd ett e-postmeddelande till [email protected]

Var vänlig uppge vilken utbildning det gäller, önskat antal deltagare och era fakturauppgifter, inkl. eventuellt kostnadsställe/referens.

Du får sedan en rabattkod från oss, som du uppger när du kommer till betalningssidan för den utbildning du valt. Sidan känner då av att man redan betalat, och deltagaren får tillgång till kursmaterialet. Du är varmt välkommen att maila oss om du har frågor.

Vid större grupper ger vi förmånlig grupprabatt: När 30 platser eller fler köps samtidigt erhålls 10% rabatt, och för köp av 50 platser eller fler, gäller 20% grupprabatt.

Många arbetsplatser berättar om stora mervärden då flera i en grupp eller verksamhet går utbildningen samtidigt.


Om föreläsaren

Din lärare på utbildningen heter Sara Johansson. Sara har stor praktisk erfarenhet av att arbeta med krisstöd och har bland annat arbetat i Thailand efter tsunamikatastrofen med anhörigstöd, vid terroristdåd, på Röda Korsets fältsjukhus och med stöd till familjer där ett barn är livshotande sjukt. Hennes expertområde rör det breda stöd som de allra flesta behöver vid olika slags svåra händelser, både i vardagen och vid mer extrema händelser.

Sara har en magisterexamen i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi på avancerad nivå. Hon är författare till boken "Krisstöd" (Natur & Kultur) samt skriften "Krisstöd vid arbete under extrem stress", framtagen för stöd under coronapandemin (Parus förlag).

Hon har omfattande erfarenhet av att undervisa och vägleda professionella såsom läkare, psykologer samt professioner som ingår i krisgrupper och krisledning. Sara anlitas som expert av myndigheter och internationella organisationer, och är tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset.

Hon anses vara en av de främsta experterna inom sitt område.

Som föreläsare och författare är Sara mycket omtyckt för sin förmåga att förena vetenskap med känsla. Många beskriver hur hennes förklaringar hjälper dem att förstå och våga göra skillnad när en medmänniska behöver det som allra mest.


Viktigt att veta om Lärplattformen Teachable

Lärplattformen Teachable är ett tryggt och säkert sätt att delta i onlineutbildning och används av miljoner människor världen över.

Vissa ord på vissa sidor när du navigerar kan vara på engelska. Själva utbildningen och innehållet i kursen är på svenska, men en basal kunskap i engelska kan alltså krävas för navigering.

Utbildningen genomförs bäst på en dator eller laptop. Du behöver en fungerande uppkoppling till internet. Om du använder en äldre webbläsare kan du ladda ner Google Chrome och öppna utbildningen i det programmet, för bästa funktion. Google Chrome är gratis.

Teachable finns även som applikation att ladda ner till mobilen eller läsplattan. Appen är under utveckling och alla funktioner stöds i dagsläget inte där. Dock kan appen lämpa sig väl för repetition när du vill lyssna till föreläsningar igen, till exempel i mobilen.

Det händer att IT-system på vissa arbetsplatser inte känner igen Teachable som en "säker webbplats" trots att den är det. Du kan då ändra detta i din dators inställningar, eller kontakta er IT-support för vägledning och hjälp.


Har du frågor till oss, önskar faktura, fastnar på något moment i utbildningen eller vill boka en uppföljande personlig frågestund med Sara Johansson, kontakta oss gärna på [email protected]!


Sagt om Saras föreläsningar


"Ett stort och varmt TACK. Har använt detta varje dag i mitt yrke. Arbetar som specialistläkare och önskar att detta hade varit med redan på grundutbildningen"


"De var dags för oss att uppdatera våra kunskaper och vi är mycket nöjda. Fantastiskt bra och tydliga förklaringar, tillsammans med värdefulla praktiska tips. Vi har gått andra utbildningar, men ingen förklarar lika bra som Sara Johansson. Hon har en unik och omfattande erfarenhet, men också ödmjukhet. Mycket saklig och informativ utbildning. Vi känner oss nu mer rustade för vårt uppdrag i kommunens krisgrupp!"


"Utbildningen har gett mig trygghet i mötet med människor i kris. Nu förstår jag mina egna och andras reaktioner bättre. Jag vet vad som är viktigt och vad som kan vänta. Blir inte alls lika stressad. Jag skulle säga att det här är bland det viktigaste jag fått lära mig någon gång."


"Alla som fattar beslut som rör vuxna och barn i utsatta situationer borde gå denna utbildning! Det här är avgörande kunskap alla måste ha med sig."

-- Kursplan --


Pris & Anmälan

Observera att dessa priser är introduktionspriser, och att de kan komma att höjas framöver. Vid köp av minst 30 platser ges grupprabatt om 10%. Vid köp av 50 platser eller fler, ges 20% grupprabatt. Kontakta oss enligt ovan, vi hjälper gärna din arbetsplats eller grupp!


1 200 kr

Pris

Du betalar per person som deltar i utbildningen

Om du önskar faktura, kontakta oss så hjälper vi dig gärna! Kom ihåg att du måste köpa in kursen till samma antal deltagare som ska gå. Det är inte tillåtet att visa innehållet för grupper om du inte köpt in utbildningen till hela gruppen.