Livsnödvändig kunskap


Plötsligt sker det ingen trodde skulle kunna hända. Det kan handla om en olycka, ett epidemiskt utbrott eller om att en arbetstagare oväntat dör.

Har ni på din arbetsplats uppdaterade kunskaper om krisstöd, vet ni hur ni tar hand om er personal på bästa sätt?

Vad ska man tänka på när man ger stöd som professionell eller som chef?

I den här utbildningen får du kunskap som gör dig redo för möten som kan upplevas som svåra i vardagen.

Föreläsningsserie om barns och ungas reaktioner, konkret vägledning när det gäller samtal med människor i kris och stöd till personalen ingår. Du får också många värdefulla praktiska tips inför händelser som drabbar många samtidigt.

Efter avslutad utbildning får du ett personligt certifikat som visar dina uppdaterade kunskaper i krisstöd!

Du kan genomföra utbildningen som enskild professionell, eller köpa in den till alla i en arbetsgrupp och genomföra den stegvis eller t ex under en utbildningsdag.

Utbildningen är lämplig för alla som i sin yrkesroll möter människor i kris i vardagen, till exempel personal inom hälso- och sjukvård, journalister, personer som ingår i en krisgrupp eller som sitter i krisledning.

Den riktar sig till alla professioner som vill ha uppdaterad kunskap om krisstöd till både barn, vuxna och till den egna personalen.


Mer om utbildningen


Utbildningen består av föreläsningar där föreläsarens röst hörs och powerpointbilder visas som stöd för förståelse och översikt.

Deltagarna kan pausa, repetera och logga in igen för att lyssna om på vissa moment. Du har tillgång till materialet under ett års tid, om inget annat är överenskommet.

Förutom föreläsningsserien finns tips avseende fördjupning, reflektionsövningar och självtest för att testa kunskaperna.

Utbildningen kräver ingen förkunskap och utgår från de mest ansedda internationella riktlinjerna om krisstöd till barn, vuxna och personal.

Hur lång tid tar utbildningen? Totalt tar utbildningen ca 4,5-5,5 timmar att genomföra, beroende på hur mycket tid som läggs på övningarna. Du kan genomföra allt i ett svep eller ta det stegvis med tid emellan. Efter avslutad utbildning får du ett personligt kursintyg som visar att du har uppdaterade kunskaper i krisstöd.

Enskilt eller till en arbetsplats? Du kan köpa utbildningen både som enskild professionell, eller till en viss arbetsplats eller grupp. Köper du flera platser kan alla logga in för repetition och för att genomföra självtest. Kontakta oss om du önskar faktura, vi hjälper dig gärna!

Exempel på yrkeskategorier i målgruppen: Chefer, arbetsledare. Läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor, arbetsterapeuter. Psykologer, psykoterapeuter, socionomer, kuratorer, behandlingspersonal. Lärare, pedagoger. Präster, diakoner och personal i religiösa samfund. Personal inom räddningstjänst, polis och prehospital sjukvård. Krisgrupper och krisledning.

Professionella inom företagshälsovården, HR-ansvariga eller fackliga ombud och skyddsombud kan ha särskilt stor nytta av kunskap om hur man stödjer andra professionella efter svåra händelser. Utbildningen är också lämplig för myndigheter och organisationer som berörs av frågor som rör krisstöd.


Betala med faktura eller för en större grupp?

Önskar du betala med faktura, så sänd ett e-postmeddelande till [email protected]

Var vänlig uppge önskat antal deltagare och era fakturauppgifter, inkl. eventuellt kostnadsställe/referens.

Du får sedan en rabattkod från oss, som du uppger när du kommer till betalningssidan för den utbildning du valt. Sidan känner då av att man redan betalat, och deltagaren får tillgång till kursmaterialet. Du är varmt välkommen att maila oss om du har frågor.

Vid större grupper ger vi förmånlig grupprabatt: När 30 platser eller fler köps samtidigt erhålls 10 % rabatt, och för köp av 50 platser eller fler, gäller 20 % grupprabatt.

Många arbetsplatser berättar om stora mervärden då flera i en grupp eller verksamhet går utbildningen samtidigt.


Om föreläsaren

Din lärare på kursen heter Sara Johansson. Sara har stor praktisk erfarenhet av att arbeta med krisstöd och har bland annat arbetat i Thailand efter tsunamikatastrofen med anhörigstöd, vid terroristdåd, på Röda Korsets fältsjukhus och med stöd till familjer där ett barn är livshotande sjukt.

Sara har en magisterexamen i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi på avancerad nivå. Hon är författare till boken "Krisstöd" (Natur och Kultur) samt skriften "Krisstöd vid arbete under extrem stress", framtagen för stöd under coronapandemin (Parus förlag).

Hon har omfattande erfarenhet av att undervisa och vägleda professionella såsom läkare, psykologer samt professioner som ingår i krisgrupper och krisledning. Sara anlitas som expert av myndigheter och internationella organisationer. och är tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset.

Hon anses vara en av de främsta experterna inom sitt område.

Som föreläsare och författare är Sara omtyckt för sin förmåga att förena vetenskap med känsla. Många beskriver hur hennes förklaringar hjälper dem att förstå och våga göra skillnad när en medmänniska behöver det som allra mest.


Viktigt att veta om Lärplattformen Teachable

Lärplattformen Teachable är ett tryggt och säkert sätt att delta i onlineutbildning och används av miljoner människor världen över. Vissa ord på vissa sidor när du navigerar kan vara på engelska. Själva utbildningen och innehållet i kursen är på svenska, men en basal kunskap i engelska kan alltså krävas för navigering.

Det händer att IT-system på vissa arbetsplatser inte känner igen Teachable som en "säker webplats" trots att den är det. Du kan då ändra detta i din dators inställningar, eller kontakta er IT-support för vägledning och hjälp.

Utbildningen genomförs bäst på en dator eller laptop. Alla funktioner stöds i dagsläget inte av Teachables app.

Har du frågor till oss, önskar faktura, fastnar på något moment i utbildningen eller vill boka en uppföljande personlig frågestund med Sara Johansson, kontakta oss gärna på [email protected]!


Sagt om Saras föreläsningar


"Ett stort och varmt TACK. Har använt detta varje dag i mitt yrke. Arbetar som specialistläkare och önskar att detta hade varit med redan på grundutbildningen"


"De var dags för oss att uppdatera våra kunskaper och vi är mycket nöjda. Fantastiskt bra och tydliga förklaringar, tillsammans med värdefulla praktiska tips. Vi har gått andra utbildningar, men ingen förklarar lika bra som Sara Johansson. Hon har en unik erfarenhet och ödmjukhet. Vi känner oss mycket mer rustade för vårt uppdrag i kommunens krisgrupp!"


"Utbildningen har gett mig mer trygghet i mötet med människor i kris. Nu förstår jag mina egna och andras reaktioner bättre. Jag blir inte alls lika stressad. Jag skulle säga att det här är bland det viktigaste jag fått lära mig någon gång."


"Alla som fattar beslut som rör vuxna och barn i utsatta situationer borde gå denna utbildning! Det här är avgörande kunskap alla måste ha med sig."

Pris & Anmälan

Observera att dessa priser är introduktionspriser, och att de kan komma att höjas framöver. Vid köp av minst 30 platser ges grupprabatt om 10 %. Vid köp av 50 platser eller fler, ges 20 % grupprabatt. Kontakta oss enligt ovan, vi hjälper gärna din arbetsplats eller grupp!


1 200 kr

Pris

Du betalar per person som deltar i utbildningen

Om du önskar faktura, kontakta oss så hjälper vi dig gärna! Kom ihåg att du måste köpa in kursen till samma antal deltagare som ska gå. Det är inte tillåtet att visa innehållet för grupper om du inte köpt in utbildningen till hela gruppen.